С TimeNow24, онлайн часовник, можете да намерите точното време на вашето място. True атомен часовник, нашия безплатен сайт предоставя точна местно време. С TimeNow24, ще бъде винаги на време!

Точното време е:

TimeNow24, презентация
TimeNow24, презентация

Колко е часът? Часовник на вашия компютър не е на време? Колко е часът в момента? С TimeNow24, вярно онлайн атомен часовник, вижте безплатно текущото време и най-накрая да има строго атомно време. Независимо дали имате компютър, таблет или смартфон, местно време ще се появи в намигване.

Слънчевият път като World Clock

Исторически, точното време се определя с използването на слънчеви часовници. А времето, съответстващо на един ден от 1.24, а 24.1 на времето между две преминавания на Слънцето в зенита. Но това World Clock да се изчисли времето във Вселената е неправилно, защото период на ротация на Земята варира слабо през годините.

Точното време с часовите зони

A часова зона е с площ от земното кълбо, където правната път е едно и също навсякъде. Първоначалната идея е да се разделят на Земята в 24 часови зони с еднакъв размер. Първата зона е центриран върху Greenwich меридиана на 0. Когато някой се движи от една часова зона в друга дължина, местно време, се увеличава (от запад на изток) или намаление (от изток на запад ) за един час.

Атомна време, точна и местното време

Атомен часовник или атомно време е времева скала, въз основа на определението на втората използване атомните часовници, за да се превръща в образец, който се използва в целия свят. Вторият беше определено през 1967 г. в 13-ата Генерална конференция по мерки и теглилки. Тъй като е необходимо 3 600 секунди за един час.